Menu

Tạp Chí Sức Khỏe

Thay đổi địa chỉ, hội sở, địa điểm, văn phòng đại diện

Thay đổi địa chỉ hội sở, địa điểm , văn phòng Trong thời kỳ xây dựng và phát triển doanh nghiệp thì việc thay đổi địa chỉ, trụ sở, địa điểm đặt chi nhánh, văn phòng thây mặt cho tiện lợi cho việc thương lượng, tiếp xúc khách hàng cũng như phù hợp với hoạt

nhập khẩu cáp thép xây dựng những mẫu đạt sắp 13,92 triệu tấn, trị giá hơn 5,84 tỷ USD

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục hải quan, du nhập sắt thép các loại trong suốt tháng 9-2016 đạt trên 1,6 triệu tấn, trị giá 735 triệu USD, nâng cao tăng 24,7% về lượng và 12,6% về trị giá so với tháng trước. Tính tới hết 9 tháng