Tạp chí sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng là gì và điều cần biết

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng là gì ? Chăm sức khỏe cộng đồng là chăm sóc sức khỏe của nhân dân, của xã hội, là sức khỏe chung. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và của mỗi người.

Sức khỏe cộng đồng là gì ?

Sức khỏe cộng đồng là tình trạng thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần, xã hội của một hệ thống tổ chức giữa những con người quan hệ và tác động qua lại lẫn nhau trong một môi trường hữu sinh và vô sinh với môi trường xã hội, bao gồm cả tình trạng có bệnh tật hay không có bệnh tật.

Sức khỏe cộng đồng

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng là gì ?

Là giải pháp do đề án, dự án, dịch vụ của chính phủ, trung tâm y tế đưa ra nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng để phòng ngừa kiểm soát bệnh tật cho xã hội cũng như đưa ra ý kiến, đóng góp ý kiến giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng cũng như các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng là gì

Hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng là gì ?

 • Giáo dục truyền thông tuyên truyền, dân vận về sức khỏe;
 • Tổ chức các chương trình truyền hình, các hoạt động xã hội liên quan đến sức khỏe cộng đồng;
 • Nói chuyện giáo dục sức khỏe;
 • Giáo dục tư vấn nhằm cung cấp thông tin, những kiến thức hiểu biết trong phòng tránh, đối phó với bệnh tật cho cộng đồng nắm được;
 • Thực hiện công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe tại hộ gia đình;
 • Truyền thông chăm sóc sức khỏe cho từng đối tượng ( người cao tuổi,trẻ em, phụ nữ mang thai,…)Hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Cần Thơ

Lợi ích trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng là gì ?

 • Chữa bệnh, phòng bệnh cho cộng đồng là nâng cao sức khỏe cộng đồng;
 • Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế, xã hội, đời sống xã hôi cũng được cải thiện nâng cao;
 • Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng chính là bảo vệ nguồn nhân lực cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc;
 • Thực hiện chăm sóc sức khỏe là bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi  gia đình và cộng đồng;
 • Chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn với mục tiêu dân giàu, nước mạnh.

Cách để chăm sóc sức khỏe cộng đồng là gì ?

Nhân viên truyền thông chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng công tác xã hội thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ dự phòng bệnh tật, cụ thể là:

Thăm khám sức khỏe để chăm sóc sức khỏe cộng đồng

 • Thăm khám sức khỏe định kỳ để phòng bệnh và chữa bệnh kịp thời cho cộng đồng, cho xã hội;
 • Tập luyện thể dục, thể thao để giúp cơ thể có sức khỏe có thực thể tốt và sức khỏe tâm trí khỏe mạnh, giúp tăng cường sức đề kháng, tốt cho tim mạch;
 • Làm vườn trị liệu giúp giảm stress,ổn định đường huyết, phòng loãng xương, tăng sức đề kháng, trợ tim…
 • Tập dưỡng sinh, sử dụng thuốc nam phòng và điều trị bệnh thông thường;
 • Dự phòng và điều trị bệnh tật cộng đồng qua tạo lập thói quen sinh hoạt, cách phòng tránh các tác nhân gây bệnh, làm giảm sức khỏe như nguồn ô nhiễm môi trường, vấn đề thực phẩm bẩn…

Post Comment