Menu

lethanhsang

Thay đổi địa chỉ, hội sở, địa điểm, văn phòng đại diện

Thay đổi địa chỉ hội sở, địa điểm , văn phòng Trong thời kỳ xây dựng và phát triển doanh nghiệp thì việc thay đổi địa chỉ, trụ sở, địa điểm đặt chi nhánh, văn phòng thây mặt cho tiện lợi cho việc thương lượng, tiếp xúc khách hàng cũng như phù hợp với hoạt

Triều Tiên ra điện thoại mang tên iPad

Theo Gizmodo, tổ chức kinh doanh Ryonghung của Triều Tiên đã ra dòng điện thoại mới nhưng lấy tên chính vật phẩm của Apple. Mẫu “Ryonghung iPad” cung cấp người dùng đọc thông tin, xem tài liệu và các tác dụng khác thông qua 40 Áp dụng được cài đặt sẵn. Mẫu laptop được công ti